Interaktywny monitor LG 75TR3BF

Producent: LG
Cena netto:
Cena brutto:

Kupuj?c monitor do szko?y, przedszkola lub uczelni wy?szej mo?na otrzyma? faktur? z zerow? stawk? VAT.  Zarówno placówki prywatne i publiczne, mog? zakupi? monitor z wbudowanym komputerem z vatem ni?szym o 23%!

 

Monitory interaktywne LG to p?askie panele zapewniaj?ce rozdzielczo?? UHD oraz 20 punktów dotyku. Dzi?ki nim wy?wietlanie lekcji, dzielenie si? pomys?ami nabierze nowego wymiaru, zarówno w zastosowaniach edukacyjnych, ale te? i korporacyjnych.

 

Dzi?ki zró?nicowanej najnowocze?niejszej technologii dotykowej seia TF3BF obs?uguje funkcje Dual Pen i multi-touch, zapewniaj?c precyzyjne rysowanie i rzeczywist? jako?? dotyku. Dodatkowo Air Class i przegl?darki interentowe obs?uguj? wielukierunkow? komunikacj? i interaktywne uczenie su?, które pomog? osi?gn?? sukces w biznesie.

 

Realne uczucie dotyku i pisania

Seria TR3BF mo?e jednocze?nie u?ywa? do 20 punktów multi-touch i 10 punktów pisania, tak?e 2 rodzaje rysików jednocze?nie. Dual pen oraz mutli-touch razem oferuj? realistyczne wra?enie z pisania na tablicy i znacznie u?atwiaj? wspó?prac?. Monitory z tej serii pozwalaj? na ?atwe usuwanie tekstu, obrazów itp. zapisanych na wy?wietlaczu, u?ywaj?c tylko r?k. Nie tylko jest to ?atwiejsze ni? usuwanie rysikiem, ale daje tak?e bardziej naturalne odczucie porównywalne do ?cierania prawdziwej tablicy.

 

?atwe ?aczenie i udost?pnianie

Air Class obs?uguje po?aczenie si? nawet 30 uczniów i oferuje interaktywne spotakania obs?ugiwane przez wszystkie urz?dzenia mobilne w tej same sieci, zapewniaj?c ró?norakie narz?dzia takie jak g?osowanie, odpowiadanie i dzielenie si? tekstami projektów. TR3BF pozwla na wspó?dzielenie ekranu i zawarto?ci z laptopami i innymi urz?dzeniami mobilnymi. Dzi?ki temu spotkania i lekcje mog? by? tak efektywne i wci?gaj?ce, jak to tylko mo?liwe. Monitor obs?uguje gniazda OPS, umo?liwiaj?c ?atwy i wygodny monta? pulpitu OPS z ty?u p?yty g?ównej bez koniecznosci pod??czania do zewn?trzenego komputera, oferuj?c badziej rozbudowane funkcje.

 

?atwa obs?uga

Seria TR3BF wykorzystuje przegl?dark? Chrome, która jest wbudowana w systemie Andoid OS, dzi?ki czemu u?ytkownik mo?e wygodnie przegl?da? internet bez ??czenia si? z zewn?trzynm komputerem. Obs?uguje tak?e aplikacje dla systemu Android i Note za pomoc? wydajnego uk?adu, dzi?ki czemu nie wymaga u?ycia komputera PC.

 

Najwy?sa jako?? obrazu

Rodzielczo?? UHD pozwala przedstawi? szczegó?y w jako?ci cztery razy lepiej ni? oferowana przez ekrany FHD, nawet w powi?kszeniu. Dokumenty, obrazy, filmy i inne rodzaje tre?ci s? prezentowane bez zniekszta?ce? w doskona?ej jako?ci, co ma szczególne znaczenie w o?rodkach edukacyjnych i przy wspó?pracy. Prezentowana tre?? multimedialna ma wyj?tkowo ?ywe kolory. Matryca IPS zapewnia czysty obraz pod wieloma k?tami bez wzgl?du na miejsce zajmowane przez uczestników spotkania. Ka?dy piksel matrycy IPS odtwarza prawdziwy kolor obrazu bez zniekszta?ce?.Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali