Interaktywny monitor Optoma 5861RK

Producent: Optoma
Cena netto:
Cena brutto:

86-calowy interaktywny p?aski monitor dotykowy Optoma 5861RK

 

Wysokiej jako?ci interaktywne p?askie monitory dotykowe Optoma Creative Touch 5 zapewniaj? doskona?? wspó?prac? i funkcje ??czno?ci w ka?dej klasie, auli lub przestrzeni biznesowej.

Narz?dzia premium do wspó?pracy bezprzewodowej s? preinstalowane, aby umo?liwi? bezproblemow? interakcj? z ró?nymi urz?dzeniami.

 

Do??czone pióro do szybkiego rysowania natychmiast aktywuje aplikacj? tablicy, oszcz?dzaj?c czas i energi? przeznaczon? na konieczno?? r?cznej zmiany trybów.

 

Dzi?ki smuk?ej i w?skiej ramce o nowoczesnej stylistyce, seria 5 bezproblemowo dopasuje si? do ka?dego ?rodowiska. Ekran posiada 1-milimetrow? szczelin? powietrzn?, która zapewnia naturaln? funkcjonalno?? dotykow?, dzi?ki czemu mo?esz pisa? wyra?nie i pewnie z wi?ksz? dok?adno?ci?.

 

Rezerwowanie sali konferencyjnej jest uproszczone dzi?ki do??czonemu wid?etowi i aplikacji Joan, wspó?pracuj?cemu kalendarzowi, który p?ynnie ??czy si? z popularnymi kalendarzami, aby bezpo?rednio móc sprawdzi? dost?pno?ci sali konferencyjnej. Umawiaj spotkania na miejscu lub za pomoc? istniej?cego kalendarza na komputerze lub z telefonu komórkowego.


Funkcje:

 

  • Zaawansowana interakcja i wspó?praca
  • Interaktywny zestaw narz?dzi do wspó?pracy bezprzewodowej TapCast Pro
  • Wysokiej klasy stylistyka i funkcjonalno??
  • Niezwykle cienka ramka i zaawansowane funkcje oprogramowania
  • D?ugopis i uchwyt do szybkiego rysowania
  • Rozpocznij sesj? w kilka sekund dzi?ki natychmiastowej aktywacji aplikacji tablicy
  • Zaawansowana technologia dotykowa
  • Identyfikator pióra i obiektu zapewniaj?cy bezproblemow? obs?ug?


Rozdzielczo?? Ultra HD 4K
Dzi?ki rozdzielczo?ci ponad o?miu milionów pikseli rozdzielczo?? Ultra HD 4K zapewnia czterokrotnie wi?cej szczegó?ów ni? w rozdzielczo?ci Full HD, zapewniaj?c ostrzejsze i bardziej realistyczne obrazy oraz bogatsze kolory - dzi?ki czemu mo?esz usi??? bli?ej ekranu i cieszy? si? bardziej wci?gaj?cymi wra?eniami.

 

Reactiv SUITE
Podnie? poziom spotka? zdalnych lub osobistych. Przekszta?? swoje prezentacje w pot??ne momenty opowiadania historii dzi?ki oprogramowaniu Vizetto Reactiv SUITE™ - do??czonemu do interaktywnego wy?wietlacza p?askiego Optoma 5 Series. Dowiedz si? wi?cej


D?ugopis Optoma do szybkiego rozpocz?cia rysowania
Przygotuj si? do rozpocz?cia dowolnej lekcji w kilka sekund. Do??czone pióro do szybkiego rysowania natychmiast aktywuje aplikacj? tablicy, oszcz?dzaj?c czas i energi? przeznaczon? na konieczno?? r?cznej zmiany trybów.

 

Optoma TeamShare: tablica i adnotacje
Udost?pnianie kreatywne jest ?atwe dzi?ki gotowej do u?ycia tablicy z wbudowanymi narz?dziami do adnotacji, które zach?caj? do wspó?pracy.


Narz?dzie do wspó?pracy TapCast
Co to jest TapCast? Bezprzewodowo wy?wietlaj i udost?pniaj tre?ci na du?ym ekranie bez dodatkowego sprz?tu za pomoc? aplikacji TapCast. Z ?atwo?ci? klonuj swoje urz?dzenie z Androidem, iOS, Windows, macOS lub Chrome za naci?ni?ciem jednego przycisku. Mo?esz nawet bezprzewodowo przesy?a? dokumenty, obrazy lub filmy zapisane na urz?dzeniu mobilnym lub laptopie.

Aplikacja dzia?a równie? jako bezprzewodowa mysz i klawiatura, umo?liwiaj?c sterowanie urz?dzeniem.


Tryb podwójnej aplikacji
Tryb ten pozwala na jednoczesne przegl?danie dwóch aplikacji na urz?dzeniu. Korzystaj z trybu dwóch aplikacji, aby wy?wietla? zawarto?? podczas skanowania powi?zanych dokumentów pakietu Office - zmieniaj?c IFPD w najlepsze urz?dzenie wielozadaniowe.


Mened?er plików Optoma
Mened?er plików Optoma umo?liwia u?ytkownikom zarz?dzanie plikami i folderami. U?ytkownicy mog? równie? uzyskiwa? dost?p do dysków w chmurze i przegl?da?, tworzy?, zmienia? nazwy, kopiowa?, przenosi? i usuwa? pliki.


OfficeSuite
OfficeSuite umo?liwia ?atwe przegl?danie, edytowanie i tworzenie dokumentów Word, Excel i PowerPoint oraz wykonywanie zaawansowanych operacji PDF.

 

Wy?wietlacz z certyfikatem TUV Low blue light
Wbudowany tryb niskiego niebieskiego ?wiat?a pomaga zmniejszy? wysi?ek oczu i zm?czenie, minimalizuj?c emisj? niebieskiego ?wiat?a z wy?wietlacza


AirShare narz?dzia do g?osowania
Wnie? entuzjazm i zaanga?owanie do spotka? biznesowych czy te? sal lekcyjnych oraz natychmiast zbieraj cenne informacje zwrotne za pomoc? narz?dzia do g?osowania.

 

Nagrywanie pe?nego ekranu
Optoma IFPD jest wyposa?ona w funkcj? nagrywania wideo na wszystkich wej?ciach, to umo?liwia nauczycielom nagrywanie wyk?adów a firmom nagrywanie spotka? w celu ponownego ich odtworzenia.


Czujnik ?wiat?a otoczenia
Wbudowany czujnik ?wiat?a wykrywa ilo?? ?wiat?a otoczenia otaczaj?cego panel i odpowiednio dostosowuje wy?wietlacz tak, aby zagwarantowa? optymaln? jako?? obrazu i najlepsze mo?liwe wra?enia wizualne.Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali