Monitor interaktywny BenQ RM8602S 86'

Producent: BenQ
Cena netto:
Cena brutto:

4K UHD 86” edukacyjny interaktywny p?aski wy?wietlacz | Benq RM8602S
 

RM8602S zosta? zaprojektowany, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci klasy i pomóc nauczycielom w budowaniu anga?uj?cego ?rodowiska do nauki. RM8602S nie tylko jest dostarczany z rozwi?zaniem Eye-Care, ale jest równie? instalowany z wydajn? tablic? w chmurze, aby zwi?kszy? udzia? w zaj?ciach i wspiera? wspó?prac? ze studentami. RM8602S to najlepszy interaktywny wy?wietlacz, który obs?uguje dotyk i ??czy ca?? klas?, zapewniaj?c p?ynn? i przyjemn? nauk?.

 

Notuj i wspó?pracuj wsz?dzie dzi?ki chmurze
Dzi?ki funkcjom w chmurze EZWrite 5 usprawnia dyskusje w klasie, dzi?ki czemu nauczyciele i uczniowie mog? dzieli? si? pomys?ami, notatkami i opiniami tak, jakby robili adnotacje na tej samej tablicy, niezale?nie od tego, gdzie si? znajduj?. Co wi?cej, dzi?ki us?udze AMS nauczyciele b?d? mogli uzyska? dost?p do materia?ów dydaktycznych przechowywanych w chmurze i rozpocz?? zaj?cia bezpo?rednio z IFP firmy BenQ.


Tablica w chmurze i karteczki samoprzylepne do klas
Wyposa?ony w funkcje przyjazne dla nauczycieli i uczniów, EZWrite 5 firmy BenQ jest wiod?cym rozwi?zaniem do tworzenia adnotacji dla interaktywnych i opartych na wspó?pracy scenariuszy w klasie. Nauczyciele i uczniowie mog? cieszy? si? zwi?kszon? interaktywno?ci?, korzystaj?c z tablicy EZWrite Cloud Whiteboard do zbierania, kategoryzowania, edytowania i udost?pniania notatek mi?dzy IFP a urz?dzeniami mobilnymi.


Natychmiastowy dost?p do chmury
EZWrite 5 umo?liwia nauczycielom bezpo?rednie pobieranie i przesy?anie plików do us?ug w chmurze, takich jak Dysk Google i Dropbox. Ten wygodny dost?p do chmury, dost?pny wy??cznie w EZWrite 5, u?atwia nauczycielom modyfikowanie materia?ów i przynoszenie ich.Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali