Monitor interaktywny Newline ATLAS TT-8620ER 4K 86"

Producent: Newline
Dostępne warianty:
TT-8620ER 4K 86" Cena netto: Cena brutto:
TT-8620ER 4K 86" + Soundbar 40W Z Kamer? 4K Cena netto: Cena brutto:

Monitor interaktywny Newline ATLAS 8620ER
Newline ATLAS jest doskona?ym rozwi?zaniem dla u?ytkowników ceni?cych elastyczno?? w dzia?aniu – ?wietnie sprawdzi si? zarówno podczas tradycyjnego spotkania lub lekcji, podczas pracy zdalnej lub pracy w trybie hybrydowym, gdy cz??? zespo?u pracuje zdalnie, a cz??? stacjonarnie w biurze.

ATLAS gwarantuje doskona?? jako?? d?wi?ku i niezak?ócon? komunikacj?, dzi?ki wbudowanym 4 mikrofonom wyposa?onym w technologi? redukcji szumu i echa. Do transmisji obrazu mo?esz wykorzysta? posiadan? kamer? lub wyposa?y? monitor w dedykowany soundbar  Newline Master M-1 z kamer? 4K!

Newline TT8620ER to wyraziste nasycone barwy, dzi?ki Wide Color Gamut (WCG) oraz komfort dla wzroku, nawet podczas wielogodzinnej pracy, z aktywnym filtrem ?wiat?a niebieskiego, który nie zmienia kolorów wy?wietlanego obrazu.

 

Czym charakteryzuj? si? monitory interaktywne Newline ATLAS?
Newline ATLAS TT-8620ER- Obraz 4K (3840*2160) / 60 Hz dzi?ki panelowi zgodnemu z WCG (Wide Color Gamut) oraz wbudowanemu filtrowi ?wiat?a niebieskiego gwarantuje bardzo wyrazisty i jednocze?nie bezpieczny dla oczu naturalny obraz. Model zosta? przygotowany do pracy w trybie hybrydowym, dzi?ki wbudowanej macierzy 4 mikrofonów z technologi? redukcji echa i szumów. Do przesy?u obrazu skorzystaj z posiadanej kamery lub rozbuduj ATLAS-a o kamer? 4K, wykorzystuj?c do tego soundbar Newline Master M-1. Do po??czenia modelu ATLAS z Master M-1 wystarczy jeden kabel USB-C, monitor posiada dedykowany portem w?a?nie pod to urz?dzenie.

 

Zaprojektowany pod Windows 10
Monitory Newline ATLAS oraz pozosta?e modele Newline s? kompatybilne z Windows Ink oraz posiadaj? funkcj? Rozpoznawania Obiektowego, co pozwala na ?atwiejsz? prac? z systemem Windows oraz programami pakietu MS Office. Jak to dzia?a? Wystarczy, ?e si?gniesz po pisak do??czony do zestawu i zbli?ysz go do powierzchni monitora, by móc notowa? na programach pakietu MS Office, ruch ca?? d?oni? wyma?e niepotrzebn? notatk?, a palcami b?dziesz móg? sprawnie porusza? si? po dokumencie.

 

Windows Ink i rozpoznawanie obiektowe
Pe?na kompatybilno?? monitora interaktywnego Newline ATLAS TT-8620ER z narz?dziem Windows Ink sprawia, ?e mo?na zapomnie? o prze??czaniu funkcji, ?eby nanie?? notatk? lub j? zmaza?. Wystarczy Twoja d?o? oraz pisak do pracy z dokumentami w naturalny i p?ynny sposób. Monitor interaktywny rozpozna pisak oraz gesty i automatycznie wykona przypisan? funkcj?. My?lisz ?e korzystanie z monitorów interaktywnych jest skomplikowane? Nic bardziej mylnego - Newline ATLAS sprawia, ?e praca na dokumentach MS Office z urz?dzeniami dotykowymi jest prostsza ni? kiedykolwiek. Zbli? pisak do powierzchni ekranu i zacznij notowa? odr?cznie na swoim dokumencie, zapomnij o szukaniu funkcji w pasku narz?dzi i pracuj na swoich dokumentach jak przy tablicy sucho?cieralnej.

 

Wbudowane mikrofony
Wbudowany zestaw 4 mikrofonów z redukcj? echa i szumów u?atwia wspó?prac?, pozwalaj? na swobodne prowadzenie rozmów. Dodatkowo model ATLAS mo?na rozbudowa? o dedykowane akcesorium - soundbar o mocy 40 W (2 x 20 W), z wbudowan? kamer? 4K. Dzi?ki zastosowaniu dedykowanego z??cza oba urz?dzenia mo?na w prosty sposób zintegrowa? nie obawiaj?c si?, ?e nie b?d? ze sob? kompatybilne.

 

Wybrane cechy monitorów serii ATLAS (ER):

 • Rozwi?zanie all-in-one – mo?liwo?? zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opcja) – ka?dy z monitorów wyposa?ony jest w port OPS
 • 20 punktów dotyku
 • Android 8.0 (w rozdzielczo?ci 4K i o parametrach 4GB RAM / 64 GB ROM)
 • Doskona?a widoczno?? nawet w jasnych pomieszczeniach
 • Wbudowany filtr ?wiat?a niebieskiego nie wp?ywaj?cy na barwy wy?wietlanego obrazu
 • Wbudowane 4 mikrofony z redukcj? szumów i echa
 • OTA - Aktualizacja Androida bezpo?rednio z Internetu bez konieczno?ci stosowania zewn?trznych urz?dze?
 • Panele zgodne z WCG (Wide Color Gamut)
 • Prosta instalacja - wystarczy zawiesi? monitor na ?cianie lub statywie i pod??czy? do zasilania
 • Pow?oka Anti-glare - matowa antyrefleksyjna pow?oka wy?wietlacza. Pow?oka Anti-glare zapewnia ochron? przed odbijaniem si? ?wiat?a od powierzchni wy?wietlacza
 • Pow?oka Anti-fingerprint - niweluje zostawianie ?ladów na ekranie monitora i u?atwia czyszczenie ekranu
 • Hartowana szyba
 • 3 wej?ciowe porty HDMI (2x  2.0, 1 x 1.4) oraz port VGA pozwalaj? w prosty sposób pod??czy? inne urz?dzenie.
 • 1 wyj?ciowy port HDMI umo?liwi przekazanie na dodatkowe urz?dzenie sygna?u 4K z od?wie?aniem 60 Hz
 • G?o?niki 2 x 15 W z mo?liwo?ci? rozbudowy o dedykowany soundbar Newline o mocy 2 x 20 W (40 W)
 • 3-letnia gwarancja (elektronika i matryca)
 • Interaktywne oprogramowanie IdeaMax (dla systemu Windows i Mac) oraz Teach Infinity II (dla systemu Windows) - pozwala przygotowa? lekcj? lub prezentacj? biznesow?
 • Oprogramowanie do zarz?dzania i bezprzewodowej prezentacji: Newline Cast, Newline BradCast, Display Management oraz opcjonalnie mo?liwo?? dokupienia oprogramowania Newline Launch Control
 • Wspó?pracuje z platformami Windows, Mac oraz Linux


Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali