Monitor interaktywny Newline NAOS TT-8619IP 4K 86"

Producent: Newline
Cena netto:
Cena brutto:

Monitor interaktywny Newline NAOS TT-8619IP
Monitory Newline NAOS to po??czenie bezpiecze?stwa, zaawansowanych technologii i intuicyjnej obs?ugi. Model powsta? z my?l? o klientach, dla których standardy bezpiecze?stwa systemu Android s? niewystarczaj?ce. Zastosowana technologia Optical Bonding eliminuje wra?enie przestrzeni mi?dzy szyb? hartowan? a ekranem monitora poniewa? s? one ze sob? zespolone. Wp?ywa to na znaczne podniesienie komfortu pracy na dotykowym monitorze interaktywnym Newline NAOS.

 

Czym charakteryzuj? si? monitory interaktywne Newline NAOS?

W monitorach tych zastosowano pojemno?ciow? technologi? dotyku (P-CAP), która zapewnia jeszcze dok?adniejsz? i bardziej naturaln? obs?ug? oraz umo?liwia wygodn? wspó?prac? kilku osób jednocze?nie (20 punktów dotyku). Obraz 4K (3840*2160) / 60 Hz w po??czeniu z technologi? Optical Bonding gwarantuj? bardzo wyrazisty, naturalny obraz, który zadowoli nawet wymagaj?cych klientów i ?wietnie si? sprawdzi w przypadku wieloosobowego szkolenia lub prezentacji. Optical Bonding, czyli zespolenie monitora z szyb? zabezpieczaj?c?, zwi?ksza tak?e odporno?? urz?dzenia na uszkodzenia. Dzi?ki minimalistycznemu designowi monitor Newline NAOS TT-7519IP b?dzie dope?nieniem ka?dej nowoczesnej sali konferencyjnej i podkre?li wizerunek innowacyjnego przedsi?biorstwa.

 

Zaprojektowany pod Windows 10
Monitory Newline NAOS s? kompatybilne z Windows Ink oraz posiadaj? funkcj? Rozpoznawania Obiektowego, co pozwala na ?atwiejsz? prac? z systemem Windows oraz programami pakietu MS Office. Jak to dzia?a? Wystarczy, ?e si?gniesz po pisak do??czony do zestawu i zbli?ysz go do powierzchni monitora, by móc notowa? na programach pakietu MS Office, ruch ca?? d?oni? wyma?e niepotrzebn? notatk?, a palcami b?dziesz móg? sprawnie porusza? si? po dokumencie. Model NAOS warto zakupi? w zestawie z komputerem OPS, wyposa?onym w system Windows 10 Professional, oraz pakietem oprogramowania Newline zawieraj?cym: Newline Launcher, Newline Cast, Newline Workspace.

 

Windows Ink i rozpoznawanie obiektowe
Pe?na kompatybilno?? monitorów interaktywnych Newline NAOS  z narz?dziem Windows Ink sprawia, ?e mo?na zapomnie? o prze??czaniu funkcji, ?eby nanie?? notatk? lub j? zmaza?. Wystarczy Twoja d?o? oraz pisak do pracy z dokumentami w naturalny i p?ynny sposób. Monitor interaktywny rozpozna pisak oraz gesty i automatycznie wykona przypisan? funkcj?. My?lisz ?e korzystanie z monitorów interaktywnych jest skomplikowane? Nic bardziej mylnego - Newline NAOS sprawia ?e praca na dokumentach MS Office z urz?dzeniami dotykowymi jest prostsza ni? kiedykolwiek. Zbli? pisak do powierzchni ekranu i zacznij notowa? odr?cznie na swoim dokumencie, zapomnij o szukaniu funkcji w pasku narz?dzi i pracuj na swoich dokumentach jak przy tablicy sucho?cieralnej.

 

Pozosta?e cechy monitorów serii NAOS

 • Rozwi?zanie all-in-one – mo?liwo?? zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opcja) – ka?dy z monitorów wyposa?ony jest w port OPS
 • NIe posiada Androida
 • 20 punktów dotyku
 • Pojemno?ciowa technologia dotyku (P-CAP)
 • Doskona?a widoczno?? nawet w jasnych pomieszczeniach dzi?ki certyfikowanej technologii Optical Bonding
 • Prosta instalacja - wystarczy zawiesi? monitor na ?cianie lub statywie i pod??czy? do zasilania
 • Cienka obudowa 99 mm (dla monitora 65”)
 • Pow?oka Anti-glare - matowa antyrefleksyjna pow?oka wy?wietlacza. Pow?oka Anti-glare zapewnia ochron? przed odbijaniem si? ?wiat?a od powierzchni wy?wietlacza.
 • Hartowana szyba
 • 2 wej?ciowe porty HDMI 2.0
 • G?o?niki 2 x 15 W
 • 3 letnia gwarancja (elektronika plus matryca)
 • Interaktywne oprogramowanie IdeaMax (dla systemu Windows i Mac) oraz Teach Infinity II (dla systemu Windows) - pozwala przygotowa? lekcj? lub prezentacje biznesow?
 • Wspó?pracuje z platformami Windows, Mac oraz Linux


Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali