Monitor interaktywny Newline TruTouch TT-6519RS+ - 4K 65"

Producent: Newline
Cena netto:
Cena brutto:

Monitor Newline TruTouch TT-6519RS z nowej serii RS+.
Monitory Newline TruTouch z serii RS+ s? nast?pcami dobrze nam znanych modeli z serii UB oraz FB, jednocze?nie czerpi? pewne rozwi?zania z wy?szej serii VN. Model TT-6519RS to 65-calowy model o rozdzielczo?ci 4K z obs?ug? do 20 punktów dotyku oraz pe?nym wsparciem dla Windows Ink.

 

Czym charakteryzuj? si? monitory interaktywne Newline TruTouch z nowej serii RS+?
TruTouch RS+ wygl?dem zupe?nie odbiega od dobrze nam znanych serii IB, FB czy UB, designe zosta? zbli?ony do wy?szej serii monitorów Newline TruTouch VN.  Seria RS+ poza designem czerpie równie? inne rozwi?zania z serii VN, podobnie jak ona seria RS+ jest kompatybilna z Windows Ink, posiada 20 punktów dotyku oraz dynamiczne porty USB. W tym modelu zmieniona zosta?a równie?  nak?adka systemu Android.  Teraz uruchamiaj?c monitor interaktywny od razu mamy informacje, które ?ród?a sygna?u s? pod??czone ze wskazaniem, w którym miejscu si? znajduj?. Podobnie jak w wy?szych modelach nak?adka pozwala na definiowanie w?asnych skrótów na g?ównym ekranie. Mo?emy ustawi? nie tylko skrót do aplikacji systemu Android, ale równie? do dowolnego ?ród?a sygna?u lub do aplikacji systemu Windows. Seria RS+ pozwala na wy?wietlanie zawarto?ci w rozdzielczo?ci 4K (3840*2160) wspieraj?c sygna? 4K 60 Hz na wyj?ciu oraz wej?ciu. Pozwoli to na prezentacj? wymagaj?cych materia?ów wideo, co zadowoli najbardziej wymagaj?cych odbiorców. Ponadto jednostk? wyposa?ono w odpowiednie z??cza HDMI 2.0 oraz DisplayPort, by u?atwi? u?ytkownikom pod??czenie zewn?trznych komputerów lub mediów.


Windows Ink Pe?na kompatybilno?? z narz?dziem Windows Ink. Zapomnij o prze??czaniu funkcji, ?eby nanie?? notatk? lub j? zmaza?.  Wystarczy Twoja d?o? oraz pisak do pracy z dokumentami w naturalny i p?ynny sposób. Monitor interaktywny zinterpretuje gesty i przeniesie Twoj? prac? na wy?szy poziom.  


Dynamiczne USB
Monitor wyposa?ono w dynamiczne porty USB. Taki typ portów USB wspó?pracuje z ka?dym systemem, dzi?ki temu pod??czone do monitora urz?dzenie zewn?trzne jest dost?pne dla komputera OPS czy wbudowanego Androida.


System Android 8.0 z w?asn? nak?adk? pozwala na dostawanie funkcji pod siebie:

 • Sprawdzaj na bie??co pod??czone ?ród?a, dzi?ki funkcji automatycznego wykrywania i wy?wietlania ?róde? sygna?u
 • Wybierz odpowiedni dla Ciebie rodzaj menu z po?ród dwóch dost?pnych, jednego przystosowanego dla edukacji drugiego dla biznesu
 • Zdefiniuj skróty do programów na ekranie g?ównym, nie tylko spod systemu Android, ale równie? Windows
 • Korzystaj z ulepszonej aplikacji do prowadzenia szkole? i prezentacji
 • Dostosuj boczne paski skrótów przez rozci?ganie b?d? zsuwanie ich
 • Wbudowano nowy program do zarz?dzania plikami umo?liwiaj?cy min. synchronizacj? z chmur? czy firmowym FTP
 • Wbudowany odtwarzacz multimediów - przegl?danie zdj??, filmów zapisanych na pami?ci USB
 • Przesy?aj materia?y wykorzystuj?c wbudowany klient poczty e-mail.
 • Wbudowana aplikacja do prowadzenia spotka?, lekcji z poziomu Androida. Nie musisz pod??cza? komputera, ?eby móc przekaza? swoj? wiedz? czy zaprezentowa? ofert?.

 

Dodatkowo system Android wyposa?ono w kart? WiFi obs?uguj?c? standardy 2.4 Ghz oraz 5 Ghz, sprawia to, ?e korzystanie z Internetu staje si? wygodniejsze i prostsze.

 

Monitory z serii RS+ uzyska?y certyfikat Energy Star, przyznawany jako wyró?nienie dla produktów energooszcz?dnych.

 

Pozosta?e cechy monitorów serii RS+

 • Rozwi?zanie all-in-one – mo?liwo?? zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opcja) – ka?dy z monitorów wyposa?ony jest w port OPS
 • 20 punktów dotyku
 • Doskona?a widoczno?? nawet w jasnych pomieszczeniach
 • Android 8.0
 • Prosta instalacja - wystarczy zawiesi? monitor na ?cianie lub statywie i pod??czy? do zasilania
 • Cienka obudowa  99 mm (dla monitora 65”)
 • Pow?oka Anti-glare - matowa antyrefleksyjna pow?oka wy?wietlacza. Pow?oka Anti-glare zapewnia ochron? przed odbijaniem si? ?wiat?a od powierzchni wy?wietlacza.
 • Hartowana szyba
 • 3 wej?ciowe porty HDMI wraz z dedykowanymi dla nich portami dotyku
 • 1 wej?ciowy port DisplayPort
 • 1 wyj?ciowy port HDMI umo?liwi przekazanie na dodatkowe urz?dzenie sygna?u 4K z od?wie?aniem 60 Hz
 • G?o?niki 2 x 15 W
 • Mo?liwo?? zasilenia dodatkowego urz?dzenia dzi?ki zastosowaniu portu 5V-2A (np. Android boxa)
 • 3 letnia gwarancja (elektronika plus matryca)
 • Interaktywne oprogramowanie IdeaMax oraz Teach Infinity II (dla systemu Windows) - pozwala przygotowa? lekcj? lub prezentacje biznesow?
 • Wspó?pracuje z platformami Windows, Mac oraz Linux

 Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali