Monitor interaktywny Newline TruTouch TT-8619RS+

Producent: Newline
Cena netto:
Cena brutto:

Monitor interaktywny Newline TruTouch TT-8619RS+

 

Monitory interaktywne Newline TruTouch TT-8619RS s? najkorzystniejsze cenowo, a jednocze?nie wykorzystano w nich niektóre rozwi?zania z wy?szej serii VN. Model TT-8619RS to 86-calowy model wyposa?ony w Androida 8.0 wspieraj?cy rozdzielczo?? 4K z obs?ug? do 20 punktów dotyku oraz pe?nym wsparciem dla Windows Ink. Dost?pny w 3 rozmiarach 65”, 75”,86”.


Czym charakteryzuj? si? monitory interaktywne Newline TruTouch z serii RS+?
Newline TruTouch TT-8619RS wygl?dem zupe?nie odbiega od dobrze nam znanych poprzednich serii. Ich designe zosta? zbli?ony do wy?szych modeli monitorów interaktywnych Newline TruTouch VN. Seria RS+ poza designem tak jak VN jest kompatybilna z Windows Ink i posiada funkcj? rozpoznawania obiektowego oraz 20 punktów dotyku.


Do zakupu monitora do??czamy pó?roczn? licencj? oprogramowania mozaBook gratis! Wystarczy zarejestrowa? zakupiony produkt - przejd? do formularza.
 

Windows Ink i rozpoznawanie obiektowe
Pe?na kompatybilno?? monitora interaktywnego Newline TruTouch TT-8619RS z narz?dziem Windows Ink sprawia, ?e mo?na zapomnie? o prze??czaniu funkcji, ?eby nanie?? notatk? lub j? zmaza?. Wystarczy Twoja d?o? oraz pisak do pracy z dokumentami w naturalny i p?ynny sposób. Monitor interaktywny zinterpretuje pisak oraz gesty, przenosz?c Twoj? prac? na wy?szy poziom. My?lisz ?e korzystanie z monitorów interaktywnych jest skomplikowane? Nic bardziej mylnego RS+ sprawia ?e praca na dokumentach MS Office z urz?dzeniami dotykowymi jest prostsza ni? kiedykolwiek. Zbli? pisak do powierzchni ekranu i zacznij notowa? odr?cznie na swoim dokumencie, zapomnij o szukaniu funkcji w pasku narz?dzi i pracuj na swoich dokumentach jak przy tablicy sucho?cieralnej.

 

Dynamiczne USB
Monitor wyposa?ono w dynamiczne porty USB. Taki typ portów USB wspó?pracuje z ka?dym systemem, dzi?ki temu pod??czone do monitora urz?dzenie zewn?trzne jest dost?pne dla komputera OPS czy wbudowanego Androida. Monitor udost?pni urz?dzenie zewn?trzne typu kamera dowolnemu komputerowi pod??czonemu do niego.

 

System Android pozwalaj?cy spersonalizowa? urz?dzenie

System Android 8.0 z w?asn? nak?adk? pozwala na dodawanie funkcji dopasowanych do w?asnych potrzeb:

 

 • Sprawdzaj na bie??co pod??czone ?ród?a, dzi?ki funkcji automatycznego wykrywania i wy?wietlania ?róde? sygna?u
 • Wybierz odpowiedni dla Ciebie rodzaj menu z po?ród dwóch dost?pnych, jednego przystosowanego dla edukacji drugiego dla biznesu
 • Zdefiniuj skróty do programów na ekranie g?ównym, nie tylko spod systemu Android, ale równie? Windows
 • Korzystaj z ulepszonej aplikacji do prowadzenia szkole? i prezentacji

 

Dostosuj boczne paski skrótów przez rozci?ganie b?d? zsuwanie ich
Synchronizuj  pliki z chmur? czy firmowym FTP za pomoc? wbudowanego programu do zarz?dzania plikami 
Przegl?daj zdj?cia, filmy zapisane na pami?ci USB przy u?yciu wbudowanego odtwarzacza multimediów

 

Przesy?aj materia?y wykorzystuj?c wbudowany klient poczty e-mail.

Dodatkowo system Android wyposa?ono w kart? WiFi obs?uguj?c? standardy 2.4 Ghz oraz 5 Ghz, sprawia to, ?e korzystanie z Internetu staje si? wygodniejsze i prostsze.

 

Wbudowana aplikacja do prowadzenia spotka?, lekcji z poziomu Androida.
Nie musisz pod??cza? komputera, ?eby móc przekaza? swoj? wiedz? czy zaprezentowa? ofert?. przekaza? swoj? wiedz? czy zaprezentowa? ofert?. Aplikacja pozwala na wstawianie zdj?? do prezentacji bezpo?rednio z zasobów internetowych, w?asnej chmury czy wbudowanej pami?ci dodatkowo wyposa?ono j? w wbudowan? przegl?dark? internetow?. Praca z aplikacj? jest jeszcze prostsza poniewa? nie wymaga uruchamiania specjalnych funkcji by dwie osoby mog?y równocze?nie pisa? w tym samym czasie ró?nymi kolorami. Wszystko to co zapiszesz w niej mo?esz równie? w prosty sposób udost?pni? uczniom czy innym odbiorcom.


EcoSystem Newline

Oprogramowanie Newline Cast umo?liwia bezprzewodowe wy?wietlanie zawarto?ci swojego telefonu, tabletu czy komputera na monitorach interaktywnych Newline TruTouch serii RS. Pozwala ono udost?pni? na monitorze widok ekranu dowolnego urz?dzenia – bezprzewodowo, za pomoc? jednego klikni?cia. Mo?esz udost?pnia? wideo, zdj?cia, grafiki oraz widok stron internetowych. Pracujesz na komputerze? Wykorzystaj dwukierunkow? wspó?prac? – pracuj wspólnie na materia?ach, nanosz?c zmiany i adnotacje jednocze?nie z poziomu laptopa i monitora.

 

Do monitora interaktywnego Newline TruTouch TT-8618RS dodawane jest równie? oporgramowanie Newline BroadCast. Dzi?ki niemu mo?esz wielokrotnie zwi?kszy? zasi?g swojego przekazu. Obraz prezentacji prowadzonej w sali konferencyjnej lub auli wyk?adowej mo?na udostepnia? online  do nawet 200 uczestników. Wystarczy dost?p do internetu. 

 

Obraz, bez d?wi?ku, mo?na transmitowa? do dowolnej lokalizacji.

Display Management Plus to jeszcze jedno oprogramowanie dost?pne dla ka?dego posiadacza monitorów interaktywnych Newline z wbudowanym systemem Android. Umo?liwia ono zdalne zarz?dzanie grup? monitorów. Usprawnia obs?ug? techniczn? – administrator systemu mo?e wprowadza? zmiany masowo na wszystkich posiadanych urz?dzeniach z dowolnej lokalizacji, poprzez bezpieczny, dedykowany portal internetowy.

 

Monitory z serii RS (65" i 75")  uzyska?y certyfikat Energy Star, przyznawany jako wyró?nienie dla produktów energooszcz?dnych.


Wybrane cechy monitorów serii RS:
 

 • Rozwi?zanie all-in-one – mo?liwo?? zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opcja) – ka?dy z monitorów wyposa?ony jest w port OPS
 • 20 punktów dotyku
 • Android 8.0
 • Doskona?a widoczno?? nawet w jasnych pomieszczeniach
 • Prosta instalacja - wystarczy zawiesi? monitor na ?cianie lub statywie i pod??czy? do zasilania
 • Cienka obudowa 99 mm (dla monitora 65”)
 • Pow?oka Anti-glare - matowa antyrefleksyjna pow?oka wy?wietlacza. Pow?oka Anti-glare zapewnia ochron? przed odbijaniem si? ?wiat?a od powierzchni wy?wietlacza.
 • Hartowana szyba
 • 3 wej?ciowe porty HDMI wraz z dedykowanymi dla nich portami dotyku
 • 1 wej?ciowy port DisplayPort
 • 1 wyj?ciowy port HDMI umo?liwi przekazanie na dodatkowe urz?dzenie sygna?u 4K z od?wie?aniem 60 Hz
 • G?o?niki 2 x 15 W
 • Mo?liwo?? zasilenia dodatkowego urz?dzenia dzi?ki zastosowaniu portu 5V-2A (np. Android boxa)
 • 3 letnia gwarancja (elektronika plus matryca)
 • Interaktywne oprogramowanie IdeaMax (dla systemu Windows i Mac) oraz Teach Infinity II (dla systemu Windows) - pozwala przygotowa? lekcj? lub prezentacje biznesow?
 • Oprogramowanie do zarz?dzania i bezprzewodowej prezentacji: Newline Cast, Newline BradCast i Display Managament Wspó?pracuje z platformami Windows, Mac oraz Linux


Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali