Monitor interaktywny myBoard BLACK TE-YL 86" z Androidem

Producent: myBoard
Dostępne warianty:
myBoard BLACK TE-YL 86" Cena netto: Cena brutto:
Monitor + OPS i3-9100 Cena netto: Cena brutto:

Monitor interaktywny myBoard BLACK TE-YL 86" z Androidem

 

Najwa?niejsze cechy:
 

  • innowacyjna technologia Non Air Gap - brak przestrzeni miedzy szk?em a ekranem
  • precyzja pisania dzi?ki supercienkiemu pisakowi
  • elegancka ramka ultra-slim - tylko 10 mm
  • wbudowany Android 8
  • funkcja udost?pniania ekranu ScreenShare i HDMI out
  • nanoszenie notatek niezale?nie do systemu
  • rozdzielczo?? 4K UHD 60 Hz
  • interaktywne oprogramowanie eMarker
  • ?ywotno?? panelu: 50 000 h

 

NON AIR GAP

Nowoczesna, innowacyjna technologia Non Air Gap, czyli usuni?cie przestrzeni powietrznej pomi?dzy hartowan? szyb? a ekranem, zapewni u?ytkownikowi doskona?y i ostry jako?ciowo obraz, a tak?e pe?ne k?ty widzenia. Zastosowanie tej technologii sprawi, ?e u?ytkownik odczuje o wiele wi?ksz? precyzj? dotyku podczas rysowania, porównywaln? z ekranami pojemno?ciowymi. Takie rozwi?zanie to gwarancja doskona?ego komfortu pracy.

     
SUPERCIENKI PISAK

Nasze monitory myBoard BLACK wyposa?yli?my w supercienkie pisaki o specjalnym, trójk?tnym wyko?czeniu, dzi?ki czemu pisanie jest tak naturalne i p?ynne, jak z u?yciem d?ugopisu na kartce papieru. Smuk?y kszta?t i niewielkie rozmiary sprawiaj?, ?e pisak doskonale dopasowuje si? do d?oni.

 

WYJ?TKOWA PRECYZJA
Technologia Non Air Gap w po??czeniu z nowymi, supercienkimi pisakami pozwala na jeszcze wi?ksz? precyzj? pisania. Co wi?cej, ró?nica odczuwalna jest równie? poprzez korzystanie z ekranu za pomoc? dotyku.

 

RAMKA ULTRA-SLIM
Ultracienka ramka o szeroko?ci zaledwie 10 mm to maksymalne wykorzystanie obszaru roboczego. Ekran wype?nia praktycznie 98% powierzchni, co zdecydowanie podnosi komfort u?ytkowania monitora. Minimalistyczny design i eleganckie wyko?czenie sprawi, ?e monitor doskonale sprawdzi si? w celach biznesowych, wpisuj?c si? w stylistyk? nowoczesnych pomieszcze?.

     
4K ULTRA HD 60 HZ

Najnowsze monitory interaktywne myBoard BLACK zosta?y w ca?o?ci przystosowane do obs?ugi wysokiej rozdzielczo?ci 4K ULTRA HD. Poznaj niesamowit? jako?? o rozdzielczo?ci si?gaj?cej nawet 3840 x 2160 z od?wie?aniem 60 Hz, dzi?ki czemu uzyskasz idealny i ostry obraz pe?en detali, który na pewno zrobi wra?enie podczas obs?ugi monitora.

     
ANDROID 8

Uzyskaj jeszcze lepsze wra?enie z u?ytkowania monitora myBoard dzi?ki nowej generacji Androida. System operacyjny Android 8 to szybsze dzia?anie oraz nowoczesny, od?wie?ony wygl?d interfejsu. Nowa wersja to równie? wi?ksze bezpiecze?stwo Twoich danych oraz pe?niejsza moc dzi?ki zastosowaniu nowych podzespo?ów.

 

SCREENSHARE i HDMI OUT
Dziel si? swoimi zasobami jeszcze szybciej! Za pomoc? najnowszej funkcji ScreenShare mo?esz z ?atwo?ci? przes?a? materia? zgromadzony na zewn?trznym komputerze czy urz?dzeniu mobilnym, a port HDMI out umo?liwi Ci przesy?anie tre?ci w czasie rzeczywistym z monitora na inny wy?wietlacz.

     
2 + 1 LATA GWARANCJI

Dla Twojego komfortu i bezpiecze?stwa, a tak?e podkre?laj?c wysokie walory u?ytkowe i jako?? naszych produktów, umo?liwiamy rozszerzenie standardowej gwarancji na monitory interaktywne myBoard z 2 do 3 lat po wcze?niejszej rejestracji produktu.

     
ZINTEGROWANY SYSTEM AUDIO

Cenimy sobie Twoj? wygod?, dlatego nie b?dziemy wymaga? od Ciebie dodatkowych ruchów. Nasze produkty s? od razu gotowe do pracy. W zestawie otrzymasz zintegrowane estetyczne g?o?niki, które spe?ni? swoj? funkcj? nawet w du?ej sali lekcyjnej czy konferencyjnej.

      
WSPÓ?DZIELONE GNIAZDO USB

Dzi?ki zastosowaniu nowoczesnych rozwi?za? technologicznych w monitorach interaktywnych myBoard, nie b?dziesz ju? musia? za ka?dym razem przek?ada? pendrive’a do innego slotu USB. Oferujemy funkcjonalno?? wspó?dzielonego gniazda, dzi?ki czemu te same dane b?dziesz móg? mie? dost?pne zarówno w module OPS, jak i w systemie Android! Dwa systemy operacyjne w jednym monitorze to nieograniczone mo?liwo?ci tworzenia, przegl?dania i zapisywania.

     
KOMPUTER OPS (jako opcja)

Wysokiej jako?ci modu?y OPS, czyli tak zwane komputery przeznaczone do monitorów myBoard, to urz?dzenia zaprojektowane z my?l? o najwy?szej wydajno?ci. Stanowi? rozwi?zanie typu „all in one” - bez kabli, bez konieczno?ci pod??czania dodatkowego, zewn?trznego komputera. Wyposa?yli?my je w nowoczesne procesory i3 oraz i5 siódmej generacji z architektury Kaby Lake oraz dyski SSD, dzi?ki czemu zapewniamy wysoki komfort i niesamowit? szybko?? u?ytkowania monitora z zainstalowanym modu?em OPS.Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali