Warunki zamówienia

Sk?adanie zamówienia :

 

a) zamówienie poprzez system internetowy www.abcprezentacji.pl ikona Dodaj do koszyka

 

b) zamówienie za pomoc? e-maila wys?anego na adres : biuro@abcprezentacji.pl nale?y poda? dane do FV lub dane osobowe, adres wysy?ki i telefon kontaktowy

 

 

Realizacja zamówienia :

 

W dniu z?o?enia zamówienia Klient dostaje potwierdzenie e-mailem lub telefonicznie, ?e zamówienie zosta?o przyj?te do realizacji. Brak tej informacji oznacza, ?e zamówienie nie zosta?o poprawnie z?o?one lub nie dotar?o do sklepu.

 

Je?eli do realizacji zamówienia wymagana jest przedp?ata lub zaliczka, realizacja zamówienia nast?puje po wp?aceniu ustalonej kwoty.

 

Je?eli  Klient wybiera jako sposób p?atno?ci przelew z góry na konto, realizacja zamówienia odbywa si? nie wcze?niej ni? w momencie wp?yni?cia pieni?dzy za transakcj? na konto firmy.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ?e towar jest dost?pny na rynku tj. w naszym magazynie lub magazynach naszych dostawców.
 


Sposoby p?atno?ci :

 

a) przelew z góry na konto na podstawie faktury proforma
 

b) p?atno?? przez internet Przelewy24

c) gotówka za pobraniem przy dostarczeniu paczki firm? kuriersk?


d) p?atno?? na termin w przypadku placówek bud?etowych lub po podpisaniu umowy handlowej
 

 

przelewy24Dostawa :


Koszt wysy?ki wynosi 25 PLN brutto/paczka (przy p?atno?ci z góry), 30 PLN brutto przy p?atno?ci za pobraniem. Koszt wysy?ki uwzgl?dniony jest na fakturze. W przypadku paczek o niestandardowych rozmiarach i wadze powy?ej 30 kg koszt transportu uzgadniany jest indywidualnie. Nale?y pami?ta?, ?e na przesy?k? mo?e sk?ada? si? kilka paczek, wtedy koszt transportu zwi?ksza si? proporcjonalnie do ilo?ci paczek.

Uwaga -  zmiana kosztów transportu na ekrany firmy Projecta i Avers. Klienci informowani s? indywidualnie o koszcie transportu w zale?no?ci od wielko?ci ekranu. Zmiany cen spowodowane s? zmian? polityki cenowej d?u?yzn w firmach kurierskich producentów.


Czas dostawy produktów wynosi standardowo od 2 do 7 dni i nie wi?cej ni? 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Czas realizacji zamówienia to suma czasu dostawy i czasu sprowadzenia towaru od dysrrybutora krajowego, dystrybutora zagranicznego, producenta lub dodatkowo czasu wyprodukowania przez producenta w przypadku produktów, które produkowane s? na zamówienie.


Firma Business Group nie ponosi odpowiedzialno?ci za opó?nienia w dostawie spowodowane z?ymi warunkami atmosferycznymi lub innymi czynnikami niezale?nymi od dostawcy.

 

sprawdzony dostawca abcprezentacji

 

 


Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali