Monitor interaktywny NEC MultiSync V484-T (Infrared Touch) 48"

Producent: Nec
Cena netto:
Cena brutto:

Interaktywny monitor o przek?tnej 48” zaprojektowano specjalnie do u?ytku w handlu, hotelarstwie i transporcie przy przyjmowaniu zamówie?, jako wsparcie dla sprzedawców i pomoc dla podró?nych. W korporacyjnych salach konferencyjnych i zastosowaniach edukacyjnych monitor V484-T doskonale sprawdza si? podczas kreatywnych narad, szkolenia studentów i personelu oraz udzielania instrukcji jako urz?dzenie wpisuj?ce si? rosn?cy trend ku interaktywno?ci w codziennym ?yciu.

 

Interaktywny dotykowy monitor NEC MultiSync® V484-T gwarantuje satysfakcj? u?ytkownika dzi?ki szybkiej i precyzyjnej obs?udze. Nawet w jasnym otoczeniu monitor wykazuje du?? odporno?? na ?wiat?o, zachowuj?c wysok? niezawodno?? i dok?adno??. Szybka i p?ynna reakcja na dotyk idealnie sprawdza si? w kioskach informacyjnych, systemach odnajdywania drogi i systemach do samodzielnego sk?adania zamówie? dzi?ki usprawnieniu dzia?ania technologii dotykowej i pisania na ekranie.  Z kolei 10 punktów równoczesnego dotyku umo?liwia obs?ug? zarówno przez jednego, jak i wielu u?ytkowników. W celu zagwarantowania wyra?nego i czystego obrazu czytelnego pod ró?nymi k?tami i z ró?nych odleg?o?ci po??czono jasno?? na poziomie 440 cd/m² z antyrefleksyjn?, superwytrzyma?? powierzchni? szk?a.

 

Kluczowe cechy:

  • Lepsze wra?enia klientów dzi?ki inspiruj?cej obs?udze dotykowej – szybka, stabilna i niezawodna technologia dotykowa z obs?ug? nawet 10 punktów dotyku.
  • Wytrzyma?a, trwa?a konstrukcja – termicznie hartowane szk?o ochronne o grubo?ci 4 mm z jednostronn? pow?ok? przeciwodblaskow? jest odporne na akty wandalizmu, gwarantuje doskona?? czytelno??, zmniejsza odbicia i minimalizuje widoczno?? odcisków palców.
  • Prostota plug & play – w przypadku wszystkich najwa?niejszych systemów operacyjnych nie jest konieczne instalowanie ?adnych sterowników w komputerze-ho?cie.
  • Bezpieczne dzia?anie nawet w jasnym otoczeniu – dzi?ki odporno?ci na intensywne ?wiat?o urz?dzenie jest wysoce niezawodne i precyzyjne nawet w trudnych, jasno o?wietlonych miejscach.
  • Gotowo?? do pracy przez ca?? dob?, 7 dni w tygodniu w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu – precyzyjnie dobrane komponenty klasy przemys?owej i staranna konstrukcja, opracowana z my?l? o wymagaj?cym otoczeniu eksploatacji, w po??czeniu z trwa?ymi, wysoce pozytywnymi wra?eniami odbiorców.
  • Gotowy na przysz?e wyzwania dzi?ki technologii Open Modular Intelligence – mo?liwo?? rozszerzenia mo?liwo?ci monitora w dowolnym czasie dzi?ki perfekcyjnej integracji jednej z opcji NEC takich jak modu?y mikrokomputerów OPS typu slot-in czy Raspberry Pi b?d? interfejsy sygna?ów do przesy?ania zawarto?ci i ??czenia z komputerami.
  • Oszcz?dno?? zasobów dzi?ki zarz?dzaniu urz?dzeniami – mniejsze zapotrzebowanie na zasoby dzi?ki zarz?dzaniu wszystkimi pod??czonymi urz?dzeniami NEC z poziomu jednego, centralnego punktu poprzez programowe narz?dzie NaViSet Administrator 2.


Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali