Monitor interaktywny Newline Lyra TT-8621Q - 4K 86"

Producent: Newline
Cena netto:
Cena brutto:

Newline Lyra, pierwszy na rynku monitor interaktywny z systemem Android 11, gwarantuje wi?ksze bezpiecze?stwo, szybko?? dzia?ania i stabilno??. Model stworzony z my?l? o edukacji zosta? wyposa?ony w pow?ok? antybakteryjn? i wbudowany filtr ?wiat?a niebieskiego dla bezpiecznej i komfortowej pracy. ?ywy i naturalny obraz w rozdzielczo?ci 4K zapewnia technologia Wide Color Gamut. Do po??czenia monitora z komputerem wystarczy tylko jeden przewód USB-C.

 

INTERAKTYWNY EKOSYSTEM NEWLINE
Ca?kowicie nowy i ?atwy w u?yciu interaktywny ekosystem Newline pomaga optymalnie wykorzystywa? dost?pne tre?ci cyfrowe, aplikacje i urz?dzenia. W otaczaj?cym nas ?wiecie jest coraz wi?cej nowych systemów, rozwi?za?, tre?ci cyfrowych i narz?dzi. Wymaga to nowoczesnych sal lekcyjnych, które pomog? m?odym ludziom odnale?? si? w nowej rzeczywisto?ci. Konieczne jest optymalne po??czenie programu nauczania z mo?liwo?ciami jakie daje technologia. Kluczem do tego jest ?atwo?? obs?ugi i elastyczno??, która pozwala na zorganizowanie lekcji zgodnie z w?asnymi preferencjami. Firma Newline opracowa?a interaktywny ekosystem, który zawiera proste w u?yciu narz?dzia programowe. Odkryj ten ekosystem i przekonaj si?, jak ?atwo mo?na dzi?ki niemu prowadzi? zaj?cia lekcyjne.

 

WIELE PROFILI U?YTKOWNIKÓW
Ekran g?ówny i starannie dostosowane ustawienia mo?na zapisa? dla ka?dego z u?ytkowników: nauczycieli, uczniów, zespo?ów lub dzia?ów. Dzi?ki temu wyelimujesz problemy
z prze??czaniem urz?dze? i u?ytkowników – koniec
z logowaniem si? do urz?dze? i dostosowywaniem ekranu do sesji. Jest to idealne rozwi?zanie do dzisiejszych potrzeb prowadzenia efektywnych zaj?? lekcyjnych.

 

PLUG AND PLAY
Przesy?anie strumieniowe za pomoc? szybkiego i ?atwego po??czenia USB-C. Dzi?ki Plug & Play USB-C ca?y proces konfiguracji wymaga pod??czenia jednego kabla, który przesy?a dane, audio, wideo i zasilanie. Pod??czaj, od??czaj lub prze??czaj urz?dzenia bez ?adnych k?opotów, po prostu pod??cz i zabierz si? od razu do pracy. Bez opó?nie?, rozwi?zywania problemów lub innych irytuj?cych sytuacji.

 

BEZPIECZE?STWO OCZU DZI?KI FILTROWI NIEBIESKIEGO ?WIAT?A
Bezpiecze?stwo u?ytkowników jest dla nas bardzo istotne, dlatego przy projektowaniu monitorów skupili?my si? równie? na ochronie oczu. Dodanie czerwonego proszku KSF do panelu LED tworzy filtr niebieskiego ?wiat?a. Filtr jest zawsze w??czony, nie zu?ywa energii, a nawet poprawia kolory panelu powy?ej skali Wide Color Gamut! Dzi?ki Blue Light Filter, oczy osoby pracuj?cej na monitorze Newline si? nie m?cz?, tak jak na innych urz?dzeniach.

 

NASZA SZYBA ANTYBAKTERYJNA ZAPEWNICI CI BEZPIECZE?STWO
W wi?kszo?ci szkó? i biur z monitorów interaktywnych korzysta wielu u?ytkowników. Wspó?pracuj? i dotykaj? tego samego urz?dzenia, co powoduje ?atwe rozprzestrzenianie si? zarazków. Newline dba o ich fizyczne bezpiecze?stwo. Unikalna szyba antybakteryjna Newline o wspó?czynniku namna?ania bakterii poni?ej 1% posiada certyfikat TÜV, ISO 22196 i sprawia, ?e monitor interaktywny jest ca?kowicie bezpieczny w u?yciu!
 Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali