Monitor interaktywny Samsung QB75H-TR 75"

Producent: Samsung
Cena netto:
Cena brutto:

Monitory interaktywne QBH-TR to wszechstronne, uniwersalne narz?dzia s?u??ce lepszej wspó?pracy. Ulepszona technologia dotykowa, intuicyjne rozwi?zanie MagicIWB S5 i jako?? obrazu UHD poprawiaj? produktywno?? i wspó?prac?, sprzyjaj?c anga?uj?cej, skutecznej interakcji.

 

Wi?ksza efektywno?? dzi?ki ulepszonym funkcjom dotyku

Lepsza funkcjonalno?? dotyku pozwala cieszy? si? p?ynn? funkcj? pisania. Nawet czterech u?ytkowników mo?e pisa? jednocze?nie, korzystaj?c z do??czonego pióra lub z niemal ka?dego innego przedmiotu.

 

Poprawa jako?ci wspó?pracy

Wbudowane rozwi?zanie MagicIWB S5 usprawnia komunikacj? oraz organizacj? dzi?ki intuicyjnemu interfejsowi umo?liwiaj?cemu szybki dost?p do najwa?niejszych wspólnych funkcji, takich jak screen mirroring i zapis notatek w czasie rzeczywistym.

 

P?ynne prze??czanie ?róde?

Funkcja Working Screen umo?liwia u?ytkownikom szybkie prze??czanie ekranów, wy?wietlaj?c w zale?no?ci od potrzeb bia?? tablic?, wyszukiwark? internetow? czy pod??czone ?ród?a za pomoc? jedynie kilku dotkni??.

 

Zdalne pobieranie i kontrolowanie tre?ci

Rozwi?zanie umo?liwia przesy?anie i edycj? tre?ci na laptopach przy wykorzystaniu funkcji dotykowej na ekranie g?ównym. Pot??ny system Knox zabezpiecza po??czenie Remote Workspace, zapobiegaj?c wyciekom informacji i ingerencji z zewn?trz.

 

Wygodne ??czenie

Wszystkie interaktywne tablice oferuj? szeroki zakres po??cze?, w tym porty HDMI, DVI-D, DP i USB, dzi?ki którym u?ytkownicy mog? przesy?a?, udost?pnia? i przegl?da? tre?ci bezpo?rednio na urz?dzeniach osobistych.

 

Wzmocnienie prezentacji wizualnej

Zaawansowana jako?? obrazu UHD umo?liwia wprowadzenie w ?ycie wspólnych pomys?ów. Wyj?tkowo wysoka rozdzielczo?? sprawia, ?e wszystkie notatki i wprowadzone tre?ci s? przejrzyste i czytelne dla ka?dego uczestnika.Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali