Monitor interaktywny WM55H 55''

Producent: Samsung
Cena netto:
Cena brutto:

Interaktywny flipchart FL!P. Ciesz si? p?ynnym pisaniem odr?cznym w uniwersalnym formacie cyfrowym, z szerok? gam? kolorów, stylów i grubo?ci. Na urz?dzeniu mog? pisa? nawet cztery osoby jednocze?nie, wykorzystuj?c do pisania dowolny przedmiot.

 

Wy?wietlaj i korzystaj razem z innymi

Dzi?ki du?ym mo?liwo?ciom po??czenia Samsung Flip Ty i Twój zespó? mo?ecie wspólnie tworzy? notatki w ró?nych formatach i dzieli? si? nimi zachowuj?c optymaln? jako?? wy?wietlania. Otwieraj dokumenty Microsoft Word, Power Point czy PDF za pomoc? wbudowanej przegl?darki i umieszczaj obrazy na tworzonej rolce.

 

Intuicyjnie ?atwa nawigacja

Intuicyjne i przyjazne menu Samsung Flip u?atwia nawigacj? po funkcjach i umo?liwia szybki dost?p do poszczególnych opcji lub wy?wietlania potrzebnych tre?ci. Prowadz?cy spotkania mog? te? wcze?niej przejrze? materia?y do prezentacji i wprowadza? zmiany bezpo?rednio na ekranie.

Ciesz si? wieloma mozliwo?ciami po??czenia

Dzi?ki wielu opcjom ??czno?ci Samsung Flip tworzy w pe?ni zsynchronizowane, przyjazne dla u?ytkownika ?rodowisko pracy. Sparuj urz?dzenia osobiste z ekranem g?ównym, by wy?wietla? tre?ci i notatki oraz udost?pnia? je. Samsung Flip posiada osobny port HDMI, dzi?ki czemu mo?esz sprawnie po??czy? go z urz?dzeniem osobistym.

 

Wspó?praca z urz?dzeniami

Samsung Flip zaopatrzony jest we wszystkie niezb?dne technologie, pomocne w pod??czaniu innych urz?dze?. Aby po??czy? si? przez NFC wraz z WiFi wystarczy przy?ó?y? , w dedykowanym miejscu z boku urz?dzenia, smartfon lub tablet zaopatrzony w NFC – w kilka sekund telefon po??czy si? bezprzewodowo z Samsung Flip. W urz?dzeniach mobilnych z serii Galaxy oraz komputerach z Windows 10 - komunikacja jest dwukierunkowa - mo?esz sterowa? swoim urz?dzeniem przez Flipa! Je?li wolisz, mo?esz te? po??czy? si? z komputerem w tradycyjny sposób poprzez kabel HDMI, aby mie? dost?p do funkcji sterowania dotykiem po??cz urz?dzenie

i Samsung Flip dodatkowo poprzez kabel USB-B.

 

Otwórz i udost?pnij

Wbudowana funkcja WiFi out umo?liwia udost?pnianie obrazu tworzonego na Flipie na urz?dzenia zewn?trzne, takie jak: projektor, monitor wielkoformatowy czy ?cian? LED, dzi?ki czemu mo?na u?ywa? Flipa równie? podczas du?ych spotka? i konferencji.

 

Dotykowa nawigacja i komunikacja

Technologia InGlass™ zapewnia reakcj? w czasie rzeczywistym i brak opó?nienia. Dzi?ki temu u?ytkownicy mog? bez zak?óce? pisa? i rysowa?, zupe?nie jak na tradycyjnym papierze.

 

Przekszta?? dowoln? przestrze? w sal? konferencyjn?

 

Firmom, które nie maj? dost?pu do sal konferencyjnych, Samsung Flip pozwala stworzy? osobiste biuro lub przekszta?ci? dowoln? przestrze? w pe?ni funkcjonaln? sal? konferencyjn?. Przeno?ny stojak na kó?kach pozwala zorganizowa? spotkanie w dowolnym miejscu i czasie.Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali