Monitor interaktywny WM65R 65''

Producent: Samsung
Cena netto:
Cena brutto:

  • Wygodne po??czenie z urz?dzeniami osobistymi (smartfon, laptop, tablet itp.).
  • Wbudowana przegl?darka stron internetowych oraz Office 365 – zdalny dost?p do plików, folderów i aplikacji.
  • Bezprzewodowe wy?wietlanie obrazu Samsung Flip 2 na zewn?trznych ekranach.

 

Stwórz dzie?o sztuki?

 

Samsung Flip 2 rozpoznaje wiele ró?nych grubo?ci p?dzla, umo?liwiaj?c tworzenie dzie? jednym jego poci?gni?ciem. Dzi?ki trybom akwareli i farb olejnych mo?esz uzyska? zró?nicowane style i faktury. Flip 2 zapewnia ponadto pe?n? palet? wyrazistych barw i pozwala je dowolnie miesza?.

Pisz na ka?dym tle?

Samsung Flip 2 pozwala Ci nanie?? notatki na ka?de t?o. Wystarczy klikn?? przycisk warstwy notatek, by w dowolnej chwili cieszy? si? p?ynnym pisaniem na wy?wietlanych tre?ciach, nie zmieniaj?c niczego, co znajduje si? na oryginalnym tle.

Du?e mo?liwo?ci edycyjne?

Dzi?ki tej wszechstronnej tablicy mo?esz szybko i ?atwo wybiera?, przenosi?, przycina? i edytowa? dowolne obrazy. Wystarczy jedno klikni?cie, aby doda? obraz do rolki, a tym samym – podda? go edycji lub usun??.

 

Udogodnienia w codziennej pracy?

Dzi?ki wbudowanym, wszechstronnym szablonom Samsung Flip 2 znacz?co u?atwi codzienn? prac?. Wiele mo?liwo?ci personalizacji doskonale sprawdzi si? w Twoim biznesie. Mo?esz na nim stworzy? kalendarz, harmonogram dzia?a?, notatnik, tablic? do odznaczania zrealizowanych zada? b?d? wgra? dowolny szablon.

 

Udost?pnianie du?ej publiczno?ci?

Mo?esz w czasie rzeczywistym przesy?a? tre?ci widoczne na Samsung Flip 2 na inny du?y wy?wietlacz, korzystaj?c z sieci Wi-Fi lub wyj?cia HDMI. Ekran Flip 2 mo?na udost?pnia?, nawet gdy tablica pod??czona jest do urz?dzenia osobistego. Funkcja ta doskonale sprawdzi si? podczas du?ych spotka? czy konferencji, pozwalaj?c przekaza? informacje wi?kszej publiczno?ci.

 

Precyzja wy?wietlania i doskona?e dzia?anie?

TNiezale?nie od pomieszczenia, w jakim si? znajduje, Samsung Flip 2 prezentuje wszystkie tre?ci w wyrazistej jako?ci UHD, tworz?c przyjazne ?rodowisko spotka?. Tablica jest nap?dzana pot??nym systemem operacyjnym Tizen 5.0 zapewniaj?cym doskona?e wra?enia z u?ytkowania. Dzi?ki wbudowanym w urz?dzenie czujnikom ekran jest automatycznie aktywowany, gdy u?ytkownik go dotknie.

 

Wygodne, zoptymalizowane zarz?dzanie

 

Z Samsung Flip 2 zyskujesz mnóstwo udoskonalonych funkcji, w tym bezpieczne po??czenie bezprzewodowe, automatyczne aktualizacje oprogramowania, synchronizacj? LDAP, bezpiecze?stwo plików i zdalne zarz?dzanie. Dzi?ki temu spotkania b?d? bardziej efektywne i nic nie zak?óci ich przebiegu.Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali