Przegl?d oferty monitorów interaktywnych Jesie? 2022
07.09.2022

Przegl?d oferty monitorów interaktywnych Jesie? 2022

Przedstawiamy pe?ne zestawienie monitorów interaktywnych zawartych w ofercie ABC Prezentacji. Nasz asortyment liczy kilkadziesi?t urz?dze? wyprodukowanych przez cenione i szeroko rozpoznawane firmy takie jak Newline, Avtek czy LG.

 

Kiedy ko?cz? si? s?oneczne wakacje, przychodzi czas na wyt??on? prac? i inwestycje wspieraj?ce efektywno??. Monitory dotykowe wynosz? na wy?szy poziom prac? zespo?ow? oraz wspó?prac? zdaln?. Z ich pomoc? mo?na prowadzi? wci?gaj?ce prezentacje, rozpoczyna? spotkania online z udost?pnianiem tre?ci wy?wietlanej na ekranie, edytowa? w czasie rzeczywistym pliki tekstowe czy graficzne, a tak?e swobodnie prze??cza? si? mi?dzy ró?nymi ?ród?ami danych.

 

 

NEWLINE

 

 

To najwi?kszy producent monitorów interaktywnych na ?wiecie. Produkty tej marki zawdzi?czaj? swoj? popularno?? przede wszystkim bardzo intuicyjnym interfejsom oraz ?wietnej jako?ci wy?wietlaczom. Dodatkowo warto wspomnie? o wielu funkcjonalno?ciach i szerokiej kompatybilno?ci z aplikacjami takimi jak Windows Ink.

 

SERIA RS
Newline TruTouch TT-6519RS
Newline TruTouch TT-7519RS
Newline TruTouch TT-8619RS

 

SERIA LYRA
Newline LYRA TT-5521Q
Newline LYRA TT-6521Q
Newline LYRA TT-7521Q
Newline LYRA TT-8621Q
Newline LYRA TT-9821Q

 

SERIA ATLAS
Newline ATLAS TT-6520ER
Newline ATLAS TT-7520ER
Newline ATLAS TT-8620ER

 

SERIA MIRA
Newline MIRA TT-6520HO
Newline MIRA TT-7520HO
Newline MIRA TT-8620HO

 

SERIA NAOS
Newline NAOS TT-5519IP
Newline NAOS TT-7519IP
Newline NAOS TT-8619IP

 

SERIA FLEX
Newline FLEX TT-2721AIO

 

SERIA NT (bez dotyku)

Newline TT-6519NT

 

 

AVTEK /VIDIS

 

 

Monitory interaktywne AVTEK to produkty w przyst?pnych cenach przeznaczone przede wszystkim dla rynku edukacyjnego. Urz?dzenia te bardzo dobrze wytrzymuj? prób? czasu, s?u??c wydajnie u?ytkownikowi przez wiele lat.

 

Avtek TouchScreen 5 Connect+ 55

 

SERIA LITE

Avtek TouchScreen 6 Lite 65

Avtek TouchScreen 6 Lite 75

Avtek TouchScreen 6 Lite 86

 

SERIA CONNECT

Avtek TouchScreen 6 Connect 65

Avtek TouchScreen 6 Connect 75

Avtek TouchScreen 6 Connect 86

Avtek TouchScreen 6 Connect 98

 

SERIA EASY/ MATE (nowo??i)

Avtek TS 7 Easy 55

Avtek TS 7 Easy 65

Avtek TS 7 Easy 75

Avtek TS 7 Lite 65

Avtek TS 7 Mate 65

 

 

CTOUCH

 

 

Produkty CTOUCH maj? wysok? rozdzielczo?? 4K i s? wyposa?one w technologi? optyczn?, dzi?ki której reakcja na dotyk jest b?yskawiczna zarówno podczas obs?ugi wbudowanych funkcji, jak i dodatkowych aplikacji. Wszystkie funkcjonalno?ci s? dost?pne pod jednym przyciskiem. Z monitorów mo?na korzysta? zaraz po pod??czeniu ich do zasilania.

 

CTOUCH Riva 55"

CTOUCH Riva 65"

CTOUCH Riva 75"

CTOUCH Riva 86"

 

 

LG

 

 

Monitory LG s? sta?ym wyposa?eniem wielu szkó?, firm i korporacji. Urz?dzenia te pozwalaj? na swobodn? edycj? materia?ów wideo, graficznych oraz tekstowych przez 20 osób w tym samym czasie, posiadaj? funkcj? DualPen oraz aplikacj? Air Class. Dzi?ki niej nauczyciel mo?e rozpocz?? interaktywne zaj?cia z udzia?em 30 uczniów, zapewniaj?c im dost?p m.in. do funkcji g?osowania.

 

LG 65TR3DJ

LG 75TR3DJ

LG 65TR3BF
LG 75TR3BF

LG 86TR3BF

LG One:Quick Works

LG One:Quick Flex

 

 

BENQ

 

 

Oferta BenQ jest bardzo rozbudowana i pokrywa praktycznie ka?dy zakres potrzeb. Technologia LED zastosowana w monitorach tej marki sprawia, ?e tre?ci maj? bardzo nasycone kolory, natomiast same urz?dzenia zapewniaj? szerokie k?ty widzenia oraz niski poziom poboru energii przy wysokiej wydajno?ci. Produkty te s? wyposa?one we wszelkie potrzebne funkcje: dzielenie ekranu, ??czno?? bezprzewodow?, obs?ug? wielu punktów dotyku czy dodawanie notatek.

 

CP6501K

CP8601K

RP6502

RP7502

RP8602

RM6503

RM7503

RM8603

RE6501

RE7501

RE8601

RE9801

IL4301

IL5501

 

 

MYBOARD

 

 

Ogromn? zalet? monitorów MyBoard s? ich ekrany. Szk?o hartowane zapewnia trwa?o?? i odporno?? na uszkodzenia mechaniczne. Matowa powierzchnia eliminuje niepo??dane refleksy ?wietlne, a jej satynowa w dotyku faktura daje niesamowity komfort u?ytkowania oraz lekko?? pisania. Prezentacja z monitorem myBoard o?ywi ka?de wyst?pienie, wzbogaci o interaktywne akcenty oraz zachwyci odbiorców jako?ci? obrazu.

 

SERIA BLACK
myBoard BLACK 65"

myBoard BLACK 75"

myBoard BLACK 86"

myBoard BLACK 98"


SERIA GREY UP
myBoard Grey UP 65"

myBoard Grey UP 75"

myBoard Grey UP 86"

 

SERIA SILVER
myBoard SILVER 65"

myBoard SILVER 75"

myBoard SILVER 86"

 

 

OPTOMA

 

 

Smuk?e obudowy i nowoczesna stylistyka monitorów interaktywnych Optoma pasuje do ka?dej aran?acji wn?trza. Urz?dzenia te oferuj? jednak znacznie wi?cej ni? wyj?tkowy design. Rozdzielczo?? na poziomie 4K UHD oraz wysoki kontrast gwarantuj? doskona?e wra?enia wizualne, natomiast 20 punktów dotyku, antyodblaskowe wy?wietlacze, filtry ?wiat?a niebieskiego czy szerokie k?ty widzenia znacz?co u?atwiaj? codzienn? prac?.

.

SERIA 5
5652RK

5752RK

5862RK

5651RK

 

SERIA 3

3651RK

3751RK

3861RK

 

 

SAMSUNG

 

 

Bogactwo funkcji, wytrzyma?e obudowy, ekrany wyposa?one w pow?oki antybakteryjne oraz b?yskawiczny czas reakcji na dotyk to tylko wybrane funkcjonalno?ci monitorów Samsung. Wiele opcji ??czno?ci sprawia, ?e dost?p do tre?ci wy?wietlanych na ekranach mo?na uzyska? z poziomu laptopa, tabletu czy smartfona.

 

Flip 2 WM55R

Flip 2 WM65R

 

Flip 3 WM75A

Flip 3 WM85A

 

Je?li s? Pa?stwo zainteresowani zakupem b?d? szczegó?owymi informacjami na temat wybranych modeli, zach?camy do kontaktu. Udzielimy  wszelkich odpowiedzi i pomo?emy wybra? najlepszy monitor interaktywny dopasowany do Pa?stwa potrzeb.


W razie pytań odnośnie produktów zachęcamy do zapoznania się z Bazą Wiedzy, lub kontaktu z naszymi handlowcami, którzy chętnie udzielą informacji i przygotują dla Państwa ofertę.

kontakt telefoniczny:
Dział projekcyjny (22) 848 15 01
Dział prezentacyjny i biurowy (22) 852 25 71


kontakt e-mail: biuro@abcprezentacji.pl


Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali